Ewaluacja 2014 / 2015 PDF Drukuj Email
06.09.2015.
Podsumowanie ankiety dla uczniów i ich rodziców
„Uczniowie są aktywni”
W ankiecie wzięło udział 232 uczniów z klas III-VI oraz 170 rodziców.
 Image
Wnioski:
  • Zarówno w opinii rodziców (96% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), jak i uczniów (94% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) szkoła stwarza swoim wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju.
  • Oferta zajęć dodatkowych, w ocenie rodziców (96% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) sprzyja rozwijaniu aktywności ich dzieci oraz w znacznym stopniu (87% odpowiedzi „na tak”) spełnia ich oczekiwania w tym zakresie.
  • W szkole dostrzega się oraz docenia aktywność i osiągnięcia uczniów. Takiego zdania jest aż 85% rodziców i 87% uczniów.
  • Zarówno rodzice, jak i uczniowie zauważają potrzebę doposażenia szkoły w nowoczesne techniczne środki nauczania: tablice interaktywne (R-43%, U-56%), komputery i rzutniki multimedialne (R-40%, U-41%). W ich opinii wpłynęłoby to na poprawę aktywności wychowanków. Należy podkreślić też, że wielu uczniów (37%) zauważa konieczność wzbogacenia księgozbioru szkolnej biblioteki oraz rozbudowę znajdującego się tam centrum multimedialnego.
  • Uczniowie wysoko oceniają swoją aktywność podczas lekcji (76% jest prawie zawsze i często aktywna). Niemniej jednak 21% ankietowanych uważa, że jest rzadko aktywna w czasie zajęć.
  • Rodzice i uczniowie wzbogaciliby ofertę szkoły o następujące zajęcia: plastyczne, teatralno-recytatorskie, muzyczne, taneczne, językowe (język angielski, dodatkowy język obcy), z pływania dla uczniów klas V-VI, komputerowe dla klas I-III.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2007-2018 Serwis Internetowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie